Seans Saatlerinde Yapılacak Değişiklik
reply

Sayın Yatırımcımız,

8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu kararın değerlendirilmesi sonucu; Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 27/10/2016 tarih ve 30 sayılı toplantısında;

    1. Pay Piyasası’nda (PP) tam ve yarım iş günlerinde seanslar sabah açılışta 09:40’da emir toplama ile başlamasına; açılış seansı 09:55’de bitirilmesine ve sürekli işlemlerin saat 10:00’da başlatılmasına; ayrıca yarım iş günlerinde gün sonunda bir değişikliğe gidilmemesine, tam iş günlerinde ise gün sonunda sürekli işlem son saatinin 17:30’dan 18:00’e çekilmesine, kapanış ve tek fiyattan işlemlerin ise 18:00-18:10 saatleri arasında gerçekleştirilerek seansın 18:10’da sona erdirilmesine,

    2.Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), seansın tam iş günlerinde saat 09:30’da başlamasına, Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat 18:10’da, diğer sözleşmeler için saat 18:15’de sona erdirilmesine,

     3. Borçlanma Araçları Piyasası’nda seansın tam iş günlerinde saat 09:30’da başlamasına ve saat 17:30’da sona erdirilmesine, Pay Senedi Repo Pazarı’nda seansın tam iş günlerinde saat 10:00’da başlamasına,

karar verilmiştir.

Yeni seans saatleri 14/11/2016 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.