Pay Senedi A,B,C,D Grubu Düzenlemeleri
reply

Değerli Yatırımcılarımız,

Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)’nin 31.08.2015 tarihinde yayımlanan Kotasyon Yönergesi değişikliği doğrultusunda Yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi’nin devreye girmesi sonucunda “Gelişen İşletmeler Piyasası”nın Pay Piyasası bünyesine “Gelişen İşletmeler Pazarı” olarak alınacak olması ve Borsa’nın mevcut pazar ve isimlerinin değişecek olması nedeniyle;

 A) Kurulumuzun 30.10.2014 tarihli ve i-SPK.101.1 sayılı İlke Kararı ile duyurulan 30.10.2014 tarihli ve 31/1080 sayılı kararda değişikliğe gidilmesine, bu kapsamda;

1) Söz konusu kararın (A) maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP),” ifadesinin metinden çıkarılmasına,

2) Söz konusu kararın Gelişen İşletmeler Piyasasına ilişkin işlem esaslarının yer aldığı (C) maddesinin 4 üncü fıkrasının metinden çıkarılmasına,

3) Söz konusu karar metninde geçen;

i) “Serbest İşlem Platformu” (SİP) ifadelerinin “Piyasa Öncesi İşlem Platformu” (PÖİP),

ii) “Gözaltı Pazarı” ifadelerinin “Yakın İzleme Pazarı” olarak değiştirilmesine,

 4) Söz konusu kararın (Ç) maddesinde yer verilen tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

B) Söz konusu değişikliklerin A, B, C, D pay grubu dağılımlarının yeniden yapılacağı 4 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.


Saygılarımızla

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.