Pay Piyasası Yeni Pazar Yapısı İşlem Kuralları
reply

Değerlendirme Kriterleri 


Kriterlerin Aşamaları:

a) PD: Şirketi tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,
b) FDFD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle (FD Pay Adedi)x(bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması) şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini,
c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki payların şirket sermayesine oranını,
d) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısı,
e) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,
f) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan fiyat değişim oranını,
Bu değerin hesaplanmasında Amihud İllikidite Ölçümü (Amihud  Illiquidity Measure) yöntemi kullanılmaktadır. Değerlendirme dönemi süresince payda meydana gelen günlük fiyat değişiminin mutlak değerinin 1.000.000 ile çarpılması suretiyle bulunur(İşlem hacmine özel işlem bildirimleri dahil edilmez.)
g) Ek Kriter-Temettü Getirisi:  (Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı)/(dönem sonu piyasa değeri)x 100 değerini ifade eder.


Her pay sınıflandırıldığı Pazar ve Pazar grubunun tüm kriterlerdeki şartlarını sağlamak zorundadır. Uygulamanın 2 istisnası bulunmaktadır:
a) FDPD’ si 500 milyon TL’ nin üstündeki paylar Yıldız Pazar Grup 1’ de değillerse diğer kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar Grup 2’ye alınır.

b) Ana Pazar Grup 2’de yer alan paylardan FDPD’ si 15 milyon TL’ den büyük ve Ek Kriter-Temettü Getirisi %15’ten büyük olanlar Ana Pazar Grup 1’e alınır.

Değerlendirme Esasları:
a) Değerlendirme, endeks dönemleri ile uyumlu olacak şekilde yılda en az iki kere her kriter için belirlenen verilerin son bir yıllık ortalamaları ile güncellenir.
b) Değerlendirme dönemlerinde Yıldız Pazar Grup 2’deki paylar için, diğer kriterleri sağlamak koşuluyla, payın PD’ si 450 milyon TL altına düşmedikçe Pazar değişikliği yapılmaz. Değerlendirme dönemlerinde Ana Pazar Grup 2’ deki paylar için, diğer kriterleri sağlamanın yanında payın PD’si 55 milyon TL üstüne çıkmadıkça Pazar değişikliği yapılmaz.

İşlem Esasları 

 

*Tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı ve kapanış seansı fiyat belirleme seansları dahil, kapanış fiyatından işlemler seansı dahil değildir.