BISTECH Platformu
reply

BISTECH PLATFORMU BİLGİLENDİRME FORMU

Değerli Yatırımcımız,

Borsa İstanbul ve NASDAQ arasında 20/01/2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde 30/11/2015 tarihinde hayata geçirilecek olan BISTECH İşlem Platformuna ilişkin detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

BISTECH İŞLEM PLATFORMU

BISTECH; Borsa İstanbul bünyesindeki tüm piyasalara tek bir yerden erişim sağlayan bir platformdur.

Yeni yapıdaki işlevsel değişiklikler şunlardır:

 • Bir işlem gününde tek seans uygulanacaktır.

 • Gün ortasında saat 12:30-13:30 arasında tüm piyasada tek fiyat işlem yöntemi uygulanacaktır.

 • İşlem saatleri şu şekildedir:
SEANS BÖLÜMÜ SAAT
Açılış Seansı Emir Toplama 09:15:00
Eşleştirme / Fiyat Belirleme 09:30:00
Sürekli İşlem 09:35:00
Gün Ortası Açılış Seansı Emir Toplama 12:30:00
Eşleştirme / Fiyat Belirleme 13:25:00
Sürekli İşlem 13:30:00
Kapanış Seansı Emir Toplama 17:30:00
Eşleştirme / Fiyat Belirleme 17:35:00
Kapanış Fiyatından İşlemler 17:38:00
Gün Sonu İşlemler 17:40:00

 • Baz fiyat olarak bir önceki kapanış fiyatı alınacaktır. Varant ve sertifikalarda baz fiyat uygulaması yapılmayacaktır.

 • Fiyat marjı ve fiyat limitlerinin hesaplama yöntemi değişecektir.

 • Fiyat limitlerinin belirlenmesi amacıyla baz fiyata uygulanacak marjlar şu şekildedir:

 • Paylar ve Borsa Yatırım Fonları (BYF) için %20,
 • Rüçhan hakkı kuponları ve ISKUR.E için %50,
 • Varant ve sertifikalar için serbest marj.

 • Üst fiyat limiti bulunurken aşağı adıma, alt fiyat limiti bulunurken yukarı adıma yuvarlama yapılacaktır.

 • Fiyat adımı ve fiyat aralığı belirleme yöntemi değişecektir. Seans içinde fiyatın sınır fiyat seviyelerini geçmesi ile Fiyat Adımı da anlık olarak değişebilecektir. (Örneğin; kapanış fiyatı -baz fiyatı- 19,97 TL. olan bir sırada 20,00 TL’ye kadar fiyat adımı 1 kuruş, 20 TL’den sonra 2 kuruş olacaktır.).

 • Fiyat adımları şu şekildedir:
Tablo 1: Paylarda ve Rüçhan Hakkı Kuponlarında Uygulanacak Fiyat Adımları Tablo 2: Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgelerinde Uygulanacak Fiyat Adımları
Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı (TL) Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı (TL)
0,01 - 19,99 0,01 0,01 - 49,99 0,01
20,00 - 49,98 0,02 20,00 - 99,98 0,02
50,00 - 99,95 0,05 50,00 - 249,95 0,05
100,00 - üzeri 0,10 100,00 - üzeri 0,10

 • Açılış, kapanış ve tek fiyat seanslarında teorik eşleşme fiyatı gösterilecektir.

 • En çok işlem gerçekleşmesini sağlayan fiyat açılış fiyatı olacaktır.

 • Maksimum lot uygulamasına son verilecektir.

 • Özel emirler kaldırılacaktır.

 • Özel Limit Fiyatlı Emir (OLFE) ve Özel Limit Değerli Emir (OLDE) uygulamadan kaldırılacaktır.

 • Tarihli emir verilebilecektir. (Başlangıçta uygulamaya alınmayacak, uygulamaya başlandığında duyurulacaktır.)

 • Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 hane kullanılacaktır.

 • Kotasyon numarası bilgisi bulunmamaktadır.

 • Sistemde küsurat işlemleri yapılabilecektir. (Başlangıçta uygulamaya alınmayacak, uygulamaya başlandığında duyurulacaktır.)

 • Mid-point (orta nokta) emir ve işlemleri yapılabilecektir. (Başlangıçta uygulamaya alınmayacak, uygulamaya başlandığında duyurulacaktır.)

 • Ağırlıklı Ortalama Fiyat’dan (AOF) işlemler yapılabilecektir. (Başlangıçta uygulamaya alınmayacak, uygulamaya başlandığında duyurulacaktır.)

 • Emirler iptal edilmeden askıya alınarak emir defterinden çekilebilecektir.

 • İşlem fiyatlarında belirli eşiklerin aşılması halinde ilgili sıradaki sürekli işlem seansı geçici olarak durdurulup emir toplama seansına alınarak devre kesici uygulaması başlatılacaktır.

 • İşlem öncesi risk kontrolü uygulaması yapılabilecektir. (Başlangıçta uygulamaya alınmayacak, uygulamaya başlandığında duyurulacaktır.)

 • BISTECH alım satım sistemi 2 adet gruptan oluşacaktır. Tüm enstrümanlar bu 2 gruba alfabetik olarak dağıtılacaktır.

Paylar ve BYF’ler için;

 • Grup 1: A-İ
 • Grup 2: J-Z
 • Varantlar/Sertifikalar ise dayanak varlığın işlem gördüğü grupta işlem görür.

Örneğin; AKBNK.E sırası birinci, YKBNK.E sırası ikinci grupta işlem görür.

 • Yeni Pazar yapılanmasına geçilecektir. Yeni yapıda yer alacak pazarlar şunlardır:

 • Yıldız Pazar (Z): Halka açık kısmın Piyasa Değeri 100.000.000 TL üzerindeki BİST100 Paylarının dahil olduğu Pazardır.
 • Ana Pazar (N): Halka açık kısmın Piyasa Değeri 100.000.000 TL altındaki Payların dahil olduğu Pazardır.
 • Gelişen İşletmeler Pazarı (G): Halka açık kısmının Piyasa Değeri 25.000.000 TL altındaki Payların dahil olduğu Pazardır. Bu kriter ilk defa Halka Arz edilen Paylar için geçerli olacaktır.
 • Yakın İzleme Pazarı (W): Gözaltı Pazarının yerine getirilen, mali yapısı bozulan ve bu amaçla takip edilen Payların bulunduğu Pazardır.
 • Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı (K): Yatırım Ortaklıkları Payları, Borsa Yatırım Fonları, Yatırım Fonları, Varant ve Sertifikaların dahil olduğu Pazardır.
 • Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (Q): Halka Arz olmadan sadece nitelikli yatırımcılara ihraç yapılan Payların sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem göreceği Pazardır.
 • Piyasa Öncesi İşlem Platformu (S): Serbest İşlem Platformu (SİP) yerine getirilen, halka açık statüde olup da SPK tarafından Borsada işlem görmesine karar verilen Payların dahil olduğu Pazardır.

 • (T+1) Hatalı emir düzeltme bildirimi uygulamasında değişikliğe gidilecek; yeni yapıda emir üzerinden değil, işlem üzerinden düzeltme yapılacak ve bu düzeltmeler Takasbank bünyesinde yapılabilecektir.

 • Yeni yapıdaki emir türleri şunlardır:

 • Limit: Mevcut sistemde en fazla kullanılan emir türüdür. Günlük, İptale Kadar Geçerli (İKG), Kalanı İptal Et (KİE), Gerçekleşmezse İptal Et (GİE) ve Tarihli türleriyle kullanılabilir.
 • Piyasa: Fiyat olmaksızın sadece miktar girilerek, en iyi fiyattan başlanarak emrin tamamen gerçekleşene kadarki fiyatlardan işleme döndüğü emir türüdür. Günlük, Kalanı İptal Et (KİE) ve Gerçekleşmezse İptal Et (GİE) türleriyle girilebilir. Eşleşecek hiçbir emir yoksa emir otomatik olarak iptal olur. Tek fiyat yönteminde girilen Piyasa Emirlerinin Limit Fiyatlı emirlere göre fiyat önceliği vardır.
 • Piyasadan Limite: Fiyat olmaksızın gönderilen ve aktif fiyata limit emir göndermekle eşdeğer olan emir türüdür. Günlük, Kalanı İptal Et (KİE), Gerçekleşmezse İptal Et (GİE) ve Tarihli türüyle kullanılabilir. Tek Fiyat Yönteminde emir toplama aşamasında girilip eşleşmede işleme dönüşmeyen kısımları bir sonraki seansa aktarılır.
 • Dengeleyici (Imbalance): Tek Fiyat Yöntemiyle eşleşmeden kalan emirler ile işlem yapmak için kullanılacak emir türüdür. Dengeleyici emirlerin eşleşmeyen kısımları iptal edilir. Açılış Fiyatlı Emir (AFE) – Kapanış Fiyatlı Emir (KAFE) yerine kullanılacaktır.
 • Özel İşlem Bildirimi: Mevcut sistemdeki Özel Emir ve Toptan Satış İşlemlerinin yerini alacaktır. İlgili Pay’ın fiyat limitlerinde dahilinde gerçekleştirilebilir. 3.000.000 TL ve üzerindeki işlemler için kullanılabilir.
 • Kotasyon: Piyasa Yapıcıların girdiği emir türüdür.

Bunların dışında Koşullu Emirler(Hepsi ya da Hiçbiri, Gerçekleşmezse İptal Et -GİE-, Durdurma Emirleri, Açılış/Kapanış Emirleri, Kısmi Görünme Koşullu Emirler -Iceberg Orders-), Orta Nokta (Mid-Point) Emirler ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlı (AOF-TAR) emirleri de ileride devreye alınacaktır. (Başlangıçta uygulamaya alınmayacak, uygulamaya başlandığında duyurulacaktır.)